?? 81. Zostać + (w domu)
?? 81. Ficar + (ficar em casa)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

?? Ja zostaję w domu
?? Eu fico em casa

Ja zostaję w domu
Ty zostajesz w domu
On zostaje w domu
Ona zostaje w domu
Ono zostaje w domu
My zostajemy w domu
Wy zostajecie w domu
Oni zostają w domu
One zostają w domu

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja zostałem/zostałam w domu
Ty zostałeś/zostałaś w domu
On został w domu
Ona została w domu
Ono zostało w domu
My zostaliśmy/zostałyśmy w domu
Wy zostaliście/zostałyście w domu
Oni zostali w domu
One zostały w domu

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja zostanę w domu
Ty zostaniesz w domu
On zostanie w domu
Ona zostanie w domu
Ono zostanie w domu
My zostaniemy w domu
Wy zostaniecie w domu
Oni zostaną w domu
One zostaną w domu

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,