🇵🇱 36. Wymagać + (doświadczenia)
🇧🇷 36. Exigir + (requer experiência)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

🇵🇱 Ja wymagam doświadczenia
🇧🇷 Eu preciso de experiência

Ja wymagam doświadczenia
Ty wymagasz doświadczenia
On wymaga doświadczenia
Ona wymaga doświadczenia
Ono wymaga doświadczenia
My wymagamy doświadczenia
Wy wymagacie doświadczenia
Oni wymagają doświadczenia
One wymagają doświadczenia

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja wymagałem/wymagałam doświadczenia
Ty wymagałeś/wymagałaś doświadczenia
On wymagał doświadczenia
Ona wymagała doświadczenia
Ono wymagało doświadczenia
My wymagaliśmy/wymagałyśmy doświadczenia
Wy wymagaliście/wymagałyście doświadczenia
Oni wymagali doświadczenia
One wymagały doświadczenia

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja będę wymagał/wymagała doświadczenia
Ty będziesz wymagał/wymagała doświadczenia
On będzie wymagał doświadczenia
Ona będzie wymagała doświadczenia
Ono będzie wymagało doświadczenia
My będziemy wymagali/wymagały doświadczenia
Wy będziecie wymagali/wymagały doświadczenia
Oni będą wymagali doświadczenia
One będą wymagały doświadczenia

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,