?? 74. Urodzić się + (w Polsce)
?? 74. Nascer + (nascer na Polônia)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

?? Ja rodzę się w Polsce
?? Eu nasci na Polônia

Ja rodzę się w Polsce
Ty rodzisz się w Polsce
On rodzi się w Polsce
Ona rodzi się w Polsce
Ono rodzi się w Polsce
My rodzimy się w Polsce
Wy rodzicie się w Polsce
Oni rodzą się w Polsce
One rodzą się w Polsce

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja urodziłem się/urodziłam się w Polsce
Ty urodziłeś się/urodziłaś się w Polsce
On urodził się w Polsce
Ona urodziła się w Polsce
Ono urodziło się w Polsce
My urodziliśmy się/urodziłyśmy się w Polsce
Wy urodziliście się/urodziłyście się w Polsce
Oni urodzili się w Polsce
One urodziły się w Polsce

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja urodzę się w Polsce
Ty urodzisz się w Polsce
On urodzi się w Polsce
Ona urodzi się w Polsce
Ono urodzi się w Polsce
My urodzimy się w Polsce
Wy urodzicie się w Polsce
Oni urodzą się w Polsce
One urodzą się w Polsce

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,