🇵🇱 59. Ujawniać + (prawdę)
🇧🇷 59. Revelar + (revelar a verdade)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

🇵🇱 Ja ujawniam prawdę
🇧🇷 Eu revelo a verdade

Ja ujawniam prawdę
Ty ujawniasz prawdę
On ujawnia prawdę
Ona ujawnia prawdę
Ono ujawnia prawdę
My ujawniamy prawdę
Wy ujawniacie prawdę
Oni ujawniają prawdę
One ujawniają prawdę

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja ujawniałem/ujawniałam prawdę
Ty ujawniałeś/ujawniałaś prawdę
On ujawniał prawdę
Ona ujawniała prawdę
Ono ujawniało prawdę
My ujawnialiśmy/ujawniałyśmy prawdę
Wy ujawnialiście/ujawniałyście prawdę
Oni ujawniali prawdę
One ujawniały prawdę

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja ujawnię prawdę
Ty ujawnisz prawdę
On ujawni prawdę
Ona ujawni prawdę
Ono ujawni prawdę
My ujawnimy prawdę
Wy ujawnicie prawdę
Oni ujawnią prawdę
One ujawnią prawdę

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,