🇵🇱 9. Rozumieć + (język polski)
🇧🇷 9. Entender + (entender o idioma polonês)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

🇵🇱 Ja rozumiem język polski
🇧🇷 Eu entendo o idioma polonês

Ja rozumiem język polski
Ty rozumiesz język polski
On rozumie język polski
Ona rozumie język polski
Ono rozumie język polski
My rozumiemy język polski
Wy rozumiecie język polski
Oni rozumieją język polski
One rozumieją język polski

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja rozumiałem/rozumiałam język polski
Ty rozumiałeś/rozumiałaś język polski
On rozumiał język polski
Ona rozumiała język polski
Ono rozumiało język polski
My rozumieliśmy/rozumiałyśmy język polski
Wy rozumieliście/rozumiałyście język polski
Oni rozumieli język polski
One rozumiały język polski

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja będę rozumiał/rozumiała język polski
Ty będziesz rozumiał/rozumiała język polski
On będzie rozumiał język polski
Ona będzie rozumiała język polski
Ono będzie rozumiało język polski
My będziemy rozumieli/rozumiały język polski
Wy będziecie rozumieli/rozumiały język polski
Oni będą rozumieli język polski
One będą rozumiały język polski

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,