🇵🇱 18. Przyjść + (na przyjęcie)
🇧🇷 18. Vir, chegar + (ir para a festa)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

🇵🇱 Ja przychodzę na przyjęcie
🇧🇷 Estou indo para a festa

Ja przychodzę na przyjęcie
Ty przychodzisz na przyjęcie
On przychodzi na przyjęcie
Ona przychodzi na przyjęcie
Ono przychodzi na przyjęcie
My przychodzimy na przyjęcie
Wy przychodzicie na przyjęcie
Oni przychodzą na przyjęcie
One przychodzą na przyjęcie

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja przyszedłem/przyszłam na przyjęcie
Ty przyszedłeś/przyszłaś na przyjęcie
On przyszedł na przyjęcie
Ona przyszła na przyjęcie
Ono przyszło na przyjęcie
My przyszliśmy/przyszłyśmy na przyjęcie
Wy przyszliście/przyszłyście na przyjęcie
Oni przyszli na przyjęcie
One przyszły na przyjęcie

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja przyjdę na przyjęcie
Ty przyjdziesz na przyjęcie
On przyjdzie na przyjęcie
Ona przyjdzie na przyjęcie
Ono przyjdzie na przyjęcie
My przyjdziemy na przyjęcie
Wy przyjdziecie na przyjęcie
Oni przyjdą na przyjęcie
One przyjdą na przyjęcie

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,