?? 91. Iść (za kimś) + (za przewodnikiem)
?? 91. Seguir (alguém) + (seguir o guia)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

?? Ja idę za przewodnikiem
?? Eu sigo o guia

Ja idę za przewodnikiem
Ty idziesz za przewodnikiem
On idzie za przewodnikiem
Ona idzie za przewodnikiem
Ono idzie za przewodnikiem
My idziemy za przewodnikiem
Wy idziecie za przewodnikiem
Oni idą za przewodnikiem
One idą za przewodnikiem

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja szedłem/szłam za przewodnikiem
Ty szedłeś/szłaś za przewodnikiem
On szedł za przewodnikiem
Ona szła za przewodnikiem
Ono szło za przewodnikiem
My szliśmy/szłyśmy za przewodnikiem
Wy szliście/szłyście za przewodnikiem
Oni szli za przewodnikiem
One szły za przewodnikiem

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja będę szedł/szła za przewodnikiem
Ty będziesz szedł/szła za przewodnikiem
On będzie szedł za przewodnikiem
Ona będzie szła za przewodnikiem
Ono będzie szło za przewodnikiem
My będziemy szli/szły za przewodnikiem
Wy będziecie szli/szły za przewodnikiem
Oni będą szli za przewodnikiem
One będą szły za przewodnikiem

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,