🇵🇱 5. Iść + (do sklepu)
🇧🇷 5. Ir (a pé) + (vá a loja)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

🇵🇱 Ja idę do sklepu
🇧🇷 Estou indo para a loja

Ja idę do sklepu
Ty idziesz do sklepu
On idzie do sklepu
Ona idzie do sklepu
Ono idzie do sklepu
My idziemy do sklepu
Wy idziecie do sklepu
Oni idą do sklepu
One idą do sklepu

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja szedłem/szłam do sklepu
Ty szedłeś/szłaś do sklepu
On szedł do sklepu
Ona szła do sklepu
Ono szło do sklepu
My szliśmy/szłyśmy do sklepu
Wy szliście/szłyście do sklepu
Oni szli do sklepu
One szły do sklepu

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja będę szedł/szła do sklepu
Ty będziesz szedł/szła do sklepu
On będzie szedł do sklepu
Ona będzie szła do sklepu
Ono będzie szło do sklepu
My będziemy szli/szły do sklepu
Wy będziecie szli/szły do sklepu
Oni będą szli do sklepu
One będą szły do sklepu

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,