🇵🇱 38. Dotykać + (dłoń)
🇧🇷 38. Tocar + (tocar a mão)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

🇵🇱 Ja dotykam dłoń
🇧🇷 Eu toco minha mão

Ja dotykam dłoń
Ty dotykasz dłoń
On dotyka dłoń
Ona dotyka dłoń
Ono dotyka dłoń
My dotykamy dłoń
Wy dotykacie dłoń
Oni dotykają dłoń
One dotykają dłoń

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja dotykałem/dotykałam dłoń
Ty dotykałeś/dotykałaś dłoń
On dotykał dłoń
Ona dotykała dłoń
Ono dotykało dłoń
My dotykaliśmy/dotykałyśmy dłoń
Wy dotykaliście/dotykałyście dłoń
Oni dotykali dłoń
One dotykały dłoń

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja będę dotykał/dotykała dłoń
Ty będziesz dotykał/dotykała dłoń
On będzie dotykał dłoń
Ona będzie dotykała dłoń
Ono będzie dotykało dłoń
My będziemy dotykali/dotykały dłoń
Wy będziecie dotykali/dotykały dłoń
Oni będą dotykali dłoń
One będą dotykały dłoń

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,