?? 46. Dotrzymać + (warunków umowy)
?? 46. Cumprir + (cumprir os termos do contrato)

Tempo Presente (Czas teraźniejszy)

?? Ja dotrzymuję warunków umowy
?? Eu cumpro os termos do contrato

Ja dotrzymuję warunków umowy
Ty dotrzymujesz warunków umowy
On dotrzymuje warunków umowy
Ona dotrzymuje warunków umowy
Ono dotrzymuje warunków umowy
My dotrzymujemy warunków umowy
Wy dotrzymujecie warunków umowy
Oni dotrzymują warunków umowy
One dotrzymują warunków umowy

Tempo Pretérito (Czas przeszły)

Ja dotrzymałem/dotrzymałam warunków umowy
Ty dotrzymałeś/dotrzymałaś warunków umowy
On dotrzymał warunków umowy
Ona dotrzymała warunków umowy
Ono dotrzymało warunków umowy
My dotrzymaliśmy/dotrzymałyśmy warunków umowy
Wy dotrzymaliście/dotrzymałyście warunków umowy
Oni dotrzymali warunków umowy
One dotrzymały warunków umowy

Tempo futuro (Czas przyszły)

Ja będę dotrzymywał/dotrzymywała warunków umowy
Ty będziesz dotrzymywał/dotrzymywała warunków umowy
On będzie dotrzymywał warunków umowy
Ona będzie dotrzymywała warunków umowy
Ono będzie dotrzymywało warunków umowy
My będziemy dotrzymywali/dotrzymywały warunków umowy
Wy będziecie dotrzymywali/dotrzymywały warunków umowy
Oni będą dotrzymywali warunków umowy
One będą dotrzymywały warunków umowy

Explicação:
Masculino
Feminino

Anexo(s)

Banner Content
Tags: , , , ,